Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสร้างความปรองดอง / ชลัท ประเทืองรัตนา.
Author
ชลัท ประเทืองรัตนา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
Call Number
HM1126 ช46 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.
Author
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
Call Number
HV1484.ท92 ศ56
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรการการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์.
Author
จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
Call Number
HT243.ท9 จ63 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles