Search again

Found: 77  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แหล่งบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ / มัลลิกา นาถเสวี.
Author
มัลลิกา นาถเสวี.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553.
Call Number
Z675.S6 ม64 2553
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
โหล : 12 ปี ทีเคพาร์ค รวมสารพันเรื่องราวหลากหลายความคิดว่าด้วยการเรียนรู้พื้นที่การเรียนรู้และนวัตกรรมห้องสมุด / วัฒนชัย วินิจจะกูล บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2560.
Call Number
Z678.9 .ห94 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles