Search again

Found: 1,614  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สรุปรายงานการสัมมนา การพัฒนาการแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค / สถาบันการแพทย์แผนไทย.
Author
การสัมมนาการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค
Published
[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2539.
Call Number
R611.ท9 ส63
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สวนนานาพฤกษสมุนไพร ในสวนสมเด็จพระศรีนครทราบรมราชชนนี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / โครงการวิจัยปลูกและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร เภสัช - มหิดล.
Author
พรรนิภา ชุมศรี.
Published
[กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยปลูกและรวบรวมพันธ์พืชสมุนไพร, 2542.
Call Number
RS180.ท9 พ44
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สวยด้วยใจ : วิถีแห่งความงามที่จะทำให้คุณรู้สึกเติมเต็ม / วิธาน ฐานะวุฑฒ์.
Author
วิธาน ฐานะวุฑฒ์.
Published
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2548.
Call Number
RA776 .ว63 2548
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สังคมวิทยาการแพทย์ / เทพินทร์ พัชรานุรักษ์.
Author
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548.
Call Number
RA418 .ท73 2548
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สังคมวิทยาการแพทย์ = Medical sociology / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
Published
[นนทบุรี] : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธาราช, 2528.
Call Number
RA418 .ส72
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สังคมวิทยาสาธารณสุข = Sociology of public health / ธนัช กนกเทศ.
Author
ธนัช กนกเทศ.
Published
พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
Call Number
RA418 .ธ36 2559
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สังคมวิทยาสุขภาพ = Sociology of health / สมศักดิ์ ศรีสันติสุข.
Author
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข.
Published
ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
Call Number
RA418 .ส45 2552
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สังคมศาสตร์การแพทย์ = Journal of medical social science / อรทัย รวยอาจิณ, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : ณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523.
Call Number
R611.ท9 ส622 2523
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สังคมศาสตร์การแพทย์/มานุษยวิทยาการแพทย์คืออะไร = Overview on the field of medical sociology / anthropologgy / กระทรวงสาธารณสุข.สถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ.
Author
กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ
Published
[กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2546.
Call Number
RA418 .ส63 2546
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สัญญาณป่วยบนร่างกาย = Body signs / Joan liebmann-Smith, Jacqueline Nardi Egan ; ผู้แปล อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์.
Author
เลียบแมนน์-สมิธ, โจน.
Published
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2555].
Call Number
RC69 .ล83
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
สัมมนานวดไทย : รายงานการสัมมนาวิชาการนวดไทย ครั้งที่ 1 / โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารรสุขกับการพัฒนาและคณะ.
Author
โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการฯ, 2540.
Call Number
RM721 .ค94
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สาธารณสุขชุมชน : ประวัติศาสตร์และความทรงจำ / สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.
Published
นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2552.
Call Number
RA425 .ส63 2552
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สาธารณสุขชุมชน : ประวัติศาสตร์และความทรงจำ / สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.
Published
นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2552.
Call Number
RA425 .ส636 2552
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สารพันปัญหาสุขภาพ / เรียบเรียงและรวบรวมโดย เสก อักษรานุเคราะห์.
Author
เสก อักษรานุเคราะห์.
Published
กรุงเทพฯ : รุ่งอนันต์การพิมพ์, 2548.
Call Number
RA776 .ส72 2548
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
สารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภูมิปัญญาการใช้ยาสมุนไพร / กฤชณรัตน สิริธนาโชติ, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
RS164 .ส64 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles