Search again

Found: 68,418  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ไวท์ผลไม้และสาโท ผลิตด้วยความมั่นใจได้อย่างไร / บรรณาธิการ ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย และพัฒนา เหล่าไพบูลย์.
Published
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
Call Number
TP559.ท9 ว93 2548
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ไวน์ : ความสุขที่เราสัมผัสได้ / พิทยา พุกกะมาน.
Author
พิทยา พุกกะมาน.
Published
นนทบุรี : เจริญผล, 2551.
Call Number
TP548 .พ63 2551
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ไวน์กับเจ้าขุนมูลนายสยาม.
Author
นพพร สุวรรณพานิช.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
ไวน์ขึ้นโต๊ะเสวย รัชกาลที่ 5 / พิษณุ จันทร์วิทัน.
Author
พิษณุ จันทร์วิทัน.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
ไวยากรณ์ บาลี : เลวร้ายอย่างไรหรือ.
Author
ภาษิต จิตรภาษา.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
ไวยากรณ์ของสภาวะแห่งความหวาดกลัว.
Author
หัสดล ปรทัตตูปชีวี.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
ไวยากรณ์ของอาหารไทย : Culture is created but cuisine is consumed.
Author
ธีรยุทธ บุญมี.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ = Grammar of Northern Thai dialect / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ.
Author
สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555.
Call Number
PL4195.ห7 ส43 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ไวยากรณ์แทกมีมิค.
Author
สมทรง บุรุษพัฒน์.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
ไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา.
Author
นววรรณ พันธุเมธา.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
Call Number
PL4163 น5 2554
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ไวรัสของ-ภาษาไทย ว่าด้วยวรรคตอน.
Author
นิธิ เอียวศรีวงศ์.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
ไวรัสเปลี่ยนโลก โควิด-19.
Author
ป๋วย อุ่นใจ.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
ไว้ทุกข์ราชสำนัก.
Author
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
ไว้อาลัยยอดนักสู้ครูประเวียน.
Author
กองบรรณาธิการ.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
ไว้อาลัยไม้ เมืองเดิม : 60 ปีของการจากไป.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles