Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các tộc người Ê-đê, M'nông = Cultural heritage of E-de and M'Nong : preservation and promotion / Trương Bi, Bùi Minh Vũʼ.
Author
Trương, Bi.
Published
Ha Noi : Nha xuat ban Van hoa dan toc, 2009.
Call Number
DS556.45.R48 T78 2009
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
Dân ca và truyện kể dân gian của người Thu Lao ở Lào Cai = Folk Song and Folk Narrating Tale of the Thu Lao Ethnic Minority in Vietnam Lao Cai Province / Trần Hữu Sơn, Lê Thành Nam (đồng chủ biên).
Author
Trần, Hữu Sơn.
Published
Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2012.
Call Number
GR313.2.L39 T73 2012
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
Len dong, hanh trinh cua than linh va than phan = Len dong, journeys of spirits, bodies, and destinies / Ngo Duc Thinh.
Author
Ngo, Duc Thinh.
Published
Hò̂ Chí Minh : Nhà xuá̂t bản Trẻ, 2008.
Call Number
BL2057.L46 N56 2008
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
Người Dao trong cộng đò̂ng dân tộc Việt Nam = Minority Ethnic Group of Dao in Vietnam / Đỗ Quang Tụ, Nguyễn Liễn.
Author
Đõ̂, Quang Tụ.
Published
Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Văn hóa dân tộc, 2010.
Call Number
DS 556.45.Y36 D62 2010
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
Nhà ở của người Triêng ở Việt Nam = The Dwelling House of the Vietnam Trieng Ethnic Minority / Phạm Văn Lợi.
Author
Phạm, Văn Lợi.
Published
Ha Noi : Nha xuat ban Chính trị quoc gia, 2010.
Call Number
GT362.6.Q35 P46 2010
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
Sử thi Ba Na (Quyển 1) = Vietnam Bahnar Ethic Minority's Epics (Volume One) / Viện khoa học xã hội Việt Nam.
Published
Hà Nội : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2005-.
Call Number
GR313.5.B35 S8 2005
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
S̉u thi Mo Nông = Vietnam Mnong Ethic Minority's Epics / Đ̃ô H̀ông Kỳ (ch̉u biên).
Call Number
GR313.5.M57 S8 2014
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
The Nùng ethnic group of Việt Nam / Hoàng Nam.
Author
Hoàng, Nam,
Published
Hà Nội : Thé̂ Giới Publishers, 2008.
Call Number
DS556.45.N85 H63 2008
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
Trang phục của người Lào ở Tây Bắc Việt Nam = The Laos Ethnic Minority Clothes in Vietnam North - West / Dr. Vo Thi Mai Phuong.
Author
Võ, Thị Mai Phương.
Published
Hà Nội : Nhà xuất bản chính trị quốc gia-sự thật, 2012.
Call Number
GT1495 .V68 2012
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
Trang phục truyền thống của người Bih = Traditional Dress of Minority Ethnic Group of BIH / Lương Thanh Sơn.
Author
Lương, Thanh Sơn.
Published
Ha Noi : Nha xuat ban Van hoa dan toc, 2010.
Call Number
GT1495 .L86 2010
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles