Search again

Found: 87,594  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ดาวเทียม" ไขความลับแผ่นดิน.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
"ดิจิตอล" กับการอนุรักษ์ภาพเก่า.
Author
วิชญดา ทองแดง.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
"ดีเหมือนเหล้าเครียะ" : ตำนานเหล้าพื้นบ้านไทยแห่งคาบสมุทรสทิงพระ.
Author
จรูญ หยูทอง.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
"ดุทูหล่า" ในพิธีเรียกวีหล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากระเหรี่ยงโป บ้านเกาะสะเดิ่ง อำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี = Duthula in soul calling ceremony : a case study of Pwo Karen in Kosa...
Author
โกวิท แก้วสุวรรณ.
Published
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
Call Number
DS570.ก6 ก95 2542
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"ด่านสิงขร" อยู่ที่ไหนกันแน่?.
Author
แพง เพชรพันกะรัต.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
"ตนเข้าคลอง" วิถีชีวิตที่กำลังถูกลืม.
Author
รติรัตน์ รถทอง.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
"ตลก" ในสื่อบันเทิง "ผู้ร้าย" ในข่าว อคติของ(ชน)ชาติ ชน(ชั้น) และความลักหลั่นของวาทกรรม.
Author
สุพัตรา ภูมิประพาส.
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
Call Number
จุลสาร 01159
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"ตอง" คืออะไร.
Author
ภาษิต จิตรภาษา.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
"ตากลาง" หมู่บ้านช้างแห่งลุ่มน้ำมูล / พิทยา หอมไกรลาศ.
Author
พิทยา หอมไกรลาศ.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, [2540?].
Call Number
DS589.ก5 พ6
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา ... [และคนอื่น ๆ].
Published
นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
Call Number
DS588.ต8 ต62 2550
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"ตานก๋วยสลาก" ประเพณีที่ใกล้สูญ.
Author
ฉลอง พินิจสุวรรณ.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles