Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบรรยานเรื่อง เพลงแดนซ์และอารมณ์รักปรารถนาในชีวิตเกย์ไทย ศรุพงษ์ สุดประเสริฐ.
Author
ศรุพงษ์ สุดประเสริฐ.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
SAC 000642
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Music Loading...

image
การบรรยายทางวิชาการเรื่อง การศึกษาหญิงรักหญิงในวัฒนธรรมไทย กนกวรรณ ธราวรรณ.
Author
กนกวรรณ ธราวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2555.
Call Number
SAC 000626
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การบรรยายทางวิชาการเรื่อง สองเราไม่เท่าเทียมมองสถานะผู้หญิงในสังคมไทยร่วมสมัย กนกวรรณ ธราวรรณ.
Author
สุชีลา ตันชัยนันท์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2555.
Call Number
SAC 000627
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การบรรยายทางวิชาการเรื่อง เวทีหมอลำกับชีวิตกะเทยอีสาน ม้าขี่กับการเป็นร่างทรงของกะเทยล้านนา พรเทพ แพขาว.
Author
พรเทพ แพขาว.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
SAC 000659
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การบรรยายวิชาการเรื่อง ความสัมพันธ์แบบทอมดี้กับสุขภาวะทางเพศ อารมณ์และตัวตนทางเพศของผู้หญิงไบเซ็กช่วล นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
Author
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
SAC 000666
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การบรรยายวิชาการเรื่อง มายาคติความสวยกับชีวิตกะเทยไทย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
Author
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
SAC 000667
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การบรรยายเรื่อง อ่านคนภูเขาจากมุมมองทางมานุษยวิทยา Jonsson Hjorleifur.
Author
Hjorleifur, Jonsson.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
SAC 000643
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10 : เรื่อง "อาเซียนประชาคมในมิติวัฒนธรรมความขัดแย้ง และความหวัง" ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author
สุรินทร์ พิศสุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2555.
Call Number
SAC 000654
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การสนทนาวิชาการเรื่อง เล่าความหลังหนังสือเก่าชาวสยามนิตยสารแห่งศตวรรษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
SAC 000668
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง ข้อจำกัดและโอกาสของการวิจัยเชิงปฏิบัติการประสบการณ์จากโครงการสิทธิกับวัฒนธรรมในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
SAC 000660
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Music Loading...

image
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง ภาษาไทยของเรา วินัย พงศ์ศรีเพียร.
Author
วินัย พงศ์ศรีเพียร.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
SAC 000658
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การเสวนาเรื่อง 5 ทศวรรษของวัฒนธรรมเกย์ไทย เราเรียนรู้อะไรบ้าง Jan W.de Lind Van Wijngaarden.
Author
Jan W.de Lind Van Wijngaarden.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
SAC 000221
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Music Loading...

image
การเสวนาเรื่อง ภาษาและอคติทางเพศต่อเกย์ กะเทยในสื่อไทย วิทยา แสงอรุณ.
Author
วิทยา แสงอรุณ.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
SAC 000640
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Music Loading...

image
การเสวนาเรื่อง สภาวะข้ามเพศของตัวแสดงชายในลิเกโบราณ สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ.
Author
สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
SAC 000641
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 59 ละครนอกชมพูนุช นาฏกรรมในดงดอกไม้ชายสยาม เรื่อง แก้วหน้าม้า ตอน เล่นว่าวถวายลูกทัศมาลีขึ้นหึง กลุ่มละครนอกชมพูนุช.
Author
กลุ่มละครนอกชมพูนุช
Published
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
SAC 000638
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles