Search again

Found: 25  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการทำงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการวิจัยชุมชน
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ: ศูนย์, 2558.
Call Number
SAC 000796
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการ เรื่อง ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author
โครงการวิจัย 100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
Published
กรุงเทพ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
SAC 000882
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การบรรยายวิชาการสาธารณะ เรื่อง วัฒนธรรมแห่งความเสน่หา รอยต่อและรอบแยก : จากแม่ยกสู่แฟนคลับ กาญจนา แก้วเทพ.
Author
กาญจนา แก้วเทพ.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
SAC 000787
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การบรรยายวิชาการสาธารณะ เรื่อง แผ่นดินสยามในภาพถ่าย : การวิเคราะห์ภาพถ่ายโบราณของจอห์น ทอมสัน ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์.
Author
ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
SAC 000803
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การบรรยายวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน เรื่อง "ศิลปกรรมรัตนโกสินท...
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558.
Call Number
SAC 000800
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การบรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ในอาเซียน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
SAC 000807
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การเสวนาวิชาการ อัจฉริยะคีตกวี...แก้ว อัจฉริยะกุล เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูแก้ว ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
SAC 000815
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การเสวนาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 ไทย - ไท สยามสัมพันธ์ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
SAC 000810
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การเสวนาวิชาการและฉายภาพยนตร์สารคดีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน "มอแกน : ชีวิตที่ไม่มีคำว่ากังวล" ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
SAC 000801
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การแสดงทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 79 หุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนศึก 9 ทัพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
SAC 000814
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การแสดงทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 80 ลิเกทรงเครื่อง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2558 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน).
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
SAC 000812
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 75 การแสดงงิ้วแต้จิ๋ว เรื่อง เปาบุ้นจิ้น : ตอนประหารราชบุตรเขย คณะงิ้วซิงตงเจียสูงเฮียง.
Author
คณะงิ้วซิงตงเจียสูงเฮียง
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
SAC 000802
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 77 การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตอน สีดาหาย - ถวายพล ศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์.
Author
ศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์
Published
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
SAC 000804
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
กำนลครูกำนัลคุณ: เดินตามรอยครู เชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ: ศูนย์, 2558.
Call Number
SAC 000856
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

image
งานเสวนาวิชาการ นพบุรีศรีลโวทัยปุระในจารึกโบราณ เอกสารประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
SAC 000806
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Mixed Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles