Search again

Found: 1,253  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"เมดาน" ที่คนไทยไม่คุ้นเคยกับ ชนม์ธิดา อุ้ยกูล.
Author
สุเจน กรรพฤทธิ์.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
"เมื่ออาทิตย์อัศดง" งานพระบรมศพบนแผ่นดินใหญ่อุษาคเนย์.
Author
สุเจน กรรพฤทธิ์.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
"โดนตวล" : เทวสถานกลางพงไพรเชิงพนมดงเร็ก.
Author
ธันยพงศ์ สารรัตน์.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
(ตอนที่ 5) ลาออกจากราชการที่ อ. หนองสองห้อง.
Author
สีห์พนม วิชิตวรสาร.
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Article

image
10 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี 2559 / มานัสศรี ตันไล้ และ เอกชัย เกื้อทอง, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง.
Author
มานัสศรี ตันไล้.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม, 2560.
Call Number
DS567 .ม65 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
10 ทศวรรษธงชาติไทย พ.ศ. 2460-2560 / ว.อำพรรณ.
Author
ว.อำพรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
Call Number
JC347.ท9 ว73 2560
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
100 วันเปลียนความโทมนัสเป็นพลัง / ผู้เขียน/ช่างภาพ : เริงฤทธิ์ คงเมือง...[และคนอื่น ๆ].
Author
เริงฤทธิ์ คงเมือง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2560.
Call Number
DS586.2 .ร72 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
101 นิทานอีสป สอนหนูน้อยให้เป็นคนดี / ชนาภัทร พรายมี, เขียน ; ธนารัตน์ ขวัญมิ่ง, ภาพประกอบ.
Author
ชนาภัทร พรายมี.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2560.
Call Number
PZ8.2.ช36 ห37 2560
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
12 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี 2559 / มานัสศรี ตันไล้ และ เอกชัย เกื้อทอง, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง.
Author
มานัสศรี ตันไล้.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม, 2560.
Call Number
DS567 .ม65 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
130 ปี รร.จปร. 130 พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน จปร. / โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.
Author
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
Call Number
QK364 .ร29 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles