Search again

Found: 355  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
10 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี 2559 / มานัสศรี ตันไล้ และ เอกชัย เกื้อทอง, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง.
Author
มานัสศรี ตันไล้.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม, 2560.
Call Number
DS567 .ม65 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
10 ทศวรรษธงชาติไทย พ.ศ. 2460-2560 / ว.อำพรรณ.
Author
ว.อำพรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
Call Number
JC347.ท9 ว73 2560
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
100 วันเปลียนความโทมนัสเป็นพลัง / ผู้เขียน/ช่างภาพ : เริงฤทธิ์ คงเมือง...[และคนอื่น ๆ].
Author
เริงฤทธิ์ คงเมือง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2560.
Call Number
DS586.2 .ร72 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
101 นิทานอีสป สอนหนูน้อยให้เป็นคนดี / ชนาภัทร พรายมี, เขียน ; ธนารัตน์ ขวัญมิ่ง, ภาพประกอบ.
Author
ชนาภัทร พรายมี.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2560.
Call Number
PZ8.2.ช36 ห37 2560
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
12 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี 2559 / มานัสศรี ตันไล้ และ เอกชัย เกื้อทอง, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง.
Author
มานัสศรี ตันไล้.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม, 2560.
Call Number
DS567 .ม65 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
130 ปี รร.จปร. 130 พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน จปร. / โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.
Author
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
Call Number
QK364 .ร29 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร, 2560.
Call Number
DS570.4.ส6 จ73 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560.
Call Number
DS586.8.ภ74 จ73 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
9 นพมณีกาญจน์ในรอยพระบาทยาตรากาญจนบุรี / ผู้เขียนและบรรณาธิการต้นฉบับ สมปอง ดวงไสว.
Author
สมปอง ดวงไสว.
Published
กาญจนบุรี : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2560.
Call Number
DS586.8 .ส43 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
Autonomia : ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุและการปฏิวัติของส่วนรวม / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.
Author
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.
Published
กรุงเทพฯ : Illuminations, 2560.
Call Number
HB501 .ก75 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
Past ปัญญาอดีต / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
Author
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
Published
กรุงเทพฯ : Openbooks, 2560.
Call Number
PL4209.4.ภ62 ป62 2560
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมันคงทางอาหารหมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เอกรินทร์ พึ่งประชา.
Author
เอกรินทร์ พึ่งประชา.
Published
กรุงเทพฯ : บจก.รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, 2560.
Call Number
S544.5.ท9 อ72 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
What will matter หุ่นยนต์ สมอง คน / ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.
Author
ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.
Published
กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560.
Call Number
Q175.55.ท63 ว53 2560
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
กระบวนการสร้างความทันสมัยของคริสตจักรม้งในเมืองเชียงใหม่ = Modernization process of Hmong churches in Chiang Mai / รัตนา ด้วยดี.
Author
รัตนา ด้วยดี.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2560.
Call Number
DS570.ม2 ร63 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Author
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2560.
Call Number
DS586.82 .พ46 2560
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles