Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ແບບຮຽນພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໓ / ຣຽບຣຽງໄດຍ ແຫວນເພັດ ສີສຸລາດ, ບຸນລ້ອມ ສີບຸນເຣືອງ.
Author
แหวนเพ็ด สีสุลาด.
Published
[ม.ป.ท.] : กะซวงฯ, [2555], 2011.
Call Number
PL4251.L3 ห85 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ແບບຮຽນພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໑ = แบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถมศึกษา 1 / ຣຽບຣຽງໄດຍປິງຄຳ ສີສຸວັນ, ແຫວນເພັດ ສີສຸລາດ, ດວງຕາ ມະນີວົງ.
Author
ปิงคำ สีสุวัน.
Published
[ม.ป.ท.] : กะซวงฯ, [2555], 2011.
Call Number
PL4251.L3 ป62 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ແບບຮຽນພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໒ / ຣຽບຣຽງໄດຍ ບຸນລ້ອມ ສີບຸນເຣືອງ, ປານີດ ສຸຂະນຸວົງ, ຄຳຜູຍ ໄພທິສານ.
Author
บุนล้อม สีบุนเรือง.
Published
[ม.ป.ท.] : กะซวงฯ, [2555], 2011.
Call Number
PL4251.L3 บ734 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ແບບຮຽນພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໔ = แบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถมศึกษา 4 / ຣຽບຣຽງໄດຍປິງຄຳ ສີສຸວັນ, ແຫວນເພັດ ສີສຸລາດ, ບຸນລ້ອມ ສີບຸນເຣືອງ [...ແລະຄນອື່ນๆ].
Author
ปิงคำ สีสุวัน.
Published
[ม.ป.ท.] : กะซวงฯ, [2555], 2011.
Call Number
PL4251.L3 ป621 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ແບບຮຽນພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໕ = แบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถมศึกษา 5 / ຣຽບຣຽງໄດຍປິງຄຳ ສີສຸວັນ, ແຫວນເພັດ ສີສຸລາດ, ບຸນລ້ອມ ສີບຸນເຣືອງ [...ແລະຄນອື່ນๆ].
Author
ปิงคำ สีสุวัน.
Published
[ม.ป.ท.] : กะซวงฯ, [2555], 2011.
Call Number
PL4251.L3 ป622 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles