Search again

Found: 42  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Mou-zong-san / Zheng, Jiadong. zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Zheng, Jiadong.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 2000.
Call Number
BQ8809.M69 Z44 2000

image
Ru-jia-yu-xian-dai-zhong-guo = the Confucianists and modern China / Wei, Zheng-tong zhu.
Author
Wei, Zheng-tong,
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Books Company , 1984.
Call Number
B127.C65 W45 1984

image
Tang-yong-tong / Sun, Shang-yang zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Sun, Shang-yang.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 1996.
Call Number
BQ8809.T36 S86 1996

image
Yang-jian / Zheng, Xiao-jiang, Li, Cheng-gui zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Zheng, Xiao-jiang.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 1996.
Call Number
BQ8809.Y36 Z43 1996

image
Bian-xi / Ma, Xiao-he zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Ma, Xiao-he.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 1998.
Call Number
BQ8809.B53 M39 1998

image
Cheng-hao : Cheng-yi / Li, Ri-zhang zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Li, Ri-zhang.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 1986.
Call Number
BQ8809.C44 L57 1986

image
Dai-zhen / Huang, xiu-ji zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Zhang, Li-wen.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 1991.
Call Number
BQ8809.D35 Z43 1991

image
Fa-zang / Fang, Li-tian zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Fang, Li-tian.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 1991.
Call Number
BQ8809.F39 F36 1991

image
Fang-yi-zhi / Liu, Jun-can zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Liu, Jun-can.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 2001.
Call Number
BQ8809.F36 L58 2001

image
Feng-you-lan / Yin, Ding zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Yin, Ding.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 1991.
Call Number
BQ8809.F46 Y56 1991

image
He-lin / Zhang, Xue-zhi zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Zhang, Xue-zhi.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 1992.
Call Number
BQ8809.H45 Z43 1992

image
Hu-hong / Wang, Li-xin zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Wang, Li-xin.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 1996.
Call Number
BQ8809.H84 W36 1996

image
Hui-neng / Yang, Hui-nan zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Yang, Hui-nan.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 1993.
Call Number
BQ8809.H85 Y36 1993

image
Hui-yuan / Ou, Jie-cheng zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Ou, Jie-cheng.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 1987.
Call Number
BQ8809.H85 O84 1987

image
Ji-zang / Huang, xiu-ji zhu ; [Fu, Wei-xun, Wei, Zheng-tong zhu bian].
Author
Yang, Hui-nan.
Published
Taibei, Taiwan : Dongda Tushu Co.Ltd.; 1989.
Call Number
BQ8809.C557 Y36 1989

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles