Found: 2,652  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleเทศบาล : พื้นที่ เมือง และกาลเวลา /
Authorภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.
Call NumberJS7153.3.ก2 ภ62 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเบี้ยไล่ขุน / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
Authorนิธิ เอียวศรีวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2554
Call NumberJQ1745 .น65 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เปรียบเทียบการแยกตัวตัวเป็นอิสระของติมอร์ตะวันออก กับการเรียกร้องแบ่งแยก รัฐปัตตานี
Authorอภิชาติ นพเมือง.
Published[กรุงเทพฯ :โรงเรียนเสนาธิการทหารบก,2546].
Call NumberJS78.อ46 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเปิดบ้านศิลปากร / กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.
Authorกระทรวงวัฒนธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2555
Call NumberJQ1746 .ว63 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เผชิญภัยความรุนแรงด้วยปรองดอง? : บทเรียนจากต่างแดน
Authorศิวัช ศรีโภคางกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2555.
Call NumberJQ1745.ศ65 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เผชิญภัยคุกคามโลก : ศตวรรษที่ 21 กับความมั่นคงที่ยั่งยืน
Authorแอ็บบอต, คริส.
Publishedกรุงเทพฯ :คบไฟ,2550.
Call NumberJZ5588.อ83 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เผชิญภัยคุกคามโลก : ศตวรรษที่ 21 กับความมั่นคงที่ยั่งยืน
Authorแอ็บบอต, คริส.
Publishedกรุงเทพฯ :คบไฟ,2551.
Call NumberJZ5588.อ83 2551
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง 40 ปี หลัง 14 ตุลาฯ / พระไพศาล วิสาโล.
Authorพระไพศาล วิสาโล.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิ14ตุลา, 2556
Call NumberJQ1749.A15 พ46 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเผด็จการ = Dictatorship / พอล ดาวสเวลล์ ผู้เขียน ; โคทม อารียาผู้แปล, แก้วฤทธรา วิริยะวัฒนา ผู้ช่วยผู้แปล.
Authorดาวสเวลล์, พอล.
Publishedกรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2555
Call NumberJC495 .ด65 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเพราะหัวใจมอบให้แผ่นดิน / จักษ์ พันธ์ชูเพชร.
Authorจักษ์ พันธ์ชูเพชร.
Publishedนนทบุรี : สุขภาพองค์รวม, 2557
Call NumberJQ1745 .จ62 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์...[และคนอื่น ๆ].
Authorสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557
Call NumberJQ1745.A55.C6 ม73 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เมืองไทย : หลังขิงแก่1
Authorชาญวิทย์ เกษตรศิริ,2484-.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2550.
Call NumberJQ1745.A7ม81 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เมืองไทย : หลังขิงแก่2
Authorชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2550.
Call NumberJQ1745.A7ม82 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เมืองไทย : หลังทักษิณ? 4
Authorชาญวิทย์ เกษตรศิริ,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์,2549.
Call NumberJQ1745.A55ม82 2549
LocationSAC Library
Page : |<< << 171 172 173 174 175 176 177
Search Tools: Get RSS Feed